Industriji traktora treba omogućiti korišćenje digitalnih alata u korist malih poljoprivrednika

Model Uberizacije mogao bi da učini usluge traktora savršeno deljivim, pristupačnim i pristupačnim čak i malim vlasnicima bez posedovanja mašine.

Indijski poljoprivredni traktori, proizvodnja traktora u Indiji, cena traktora u Indiji, traktori u Indiji, prihod indijskih farmera, Indijski ekspresIstorija traktora u indijskoj poljoprivredi seže do uvođenja parnih traktora 1914. za rekultivaciju pustoši u Pendžabu.

Obilne kiše i vesti o porastu prodaje traktora za 38,5 odsto u julu izazvale su veliku gužvu na tržištu. Tvrdi se da će poljoprivreda ove godine biti spas za privredu. Nema sumnje da će, iako će većina drugih sektora verovatno imati negativan rast, poljoprivreda ostvariti razumno zdrav pozitivan rast. Sa skladištenjem vode u rezervoarima u dobrom stanju, ne samo da će berba harifa verovatno biti dobra, već postoji i nada za snažan usev rabija.

Hajde da se malo fokusiramo na traktore. Da, jul je pokazao izuzetan porast prodaje traktora. Ali ne treba zaboraviti da je tokom perioda izolacije, od kvartala od aprila do juna, prodaja traktora opala za skoro 14 odsto u odnosu na isti kvartal prošle godine. Za zajednicu investitora, stoga, važno je imati dugoročnu viziju i ne biti pod uticajem mesečnih prodaja. Ovde uranjamo duboko u evoluciju industrije traktora u Indiji, izazove sa kojima se suočava i izglede za njen rast.

Istorija traktora u indijskoj poljoprivredi seže do uvođenja parnih traktora 1914. za rekultivaciju pustoši u Pendžabu. Nakon nezavisnosti, osnovana je Centralna traktorska organizacija (CTO) koja je promovisala upotrebu traktora u poljoprivredi. Traktorska industrija je 1951. godine uključena u Osnovni sektor planskog privrednog razvoja, a takođe je stavljena pod licencu raj. Zanimljivo je da se čak do 1960. godine potražnja za traktorima u potpunosti zadovoljavala uvozom. Tek 1961. godine dve kompanije, Eicher Tractors Ltd. (u saradnji sa Gebr, Eicher Tractorenfabrik iz Zapadne Nemačke) i Tractors and Farm Equipment Ltd. (TAFE) (u saradnji sa Messey Ferguson iz UK), počele su proizvodnju traktora u Indiji . Godine 1965. Mahindra i Mahindra su uskočili u borbu u saradnji sa International Tractor Company of India. Kao rezultat toga, domaća proizvodnja traktora porasla je sa 880 jedinica u 1961-62. na 5.000 jedinica u 1965-66. Ali 1967. godine vlada je nametnula zakonsku kontrolu cena na traktore domaće proizvodnje kako bi zaštitila poljoprivrednike od visokih cena. Ova kontrola cena je ukinuta tek 1974. godine.



Zelena revolucija je podstakla potražnju za traktorima kako bi se zadovoljila hitna potreba za obavljanjem blagovremenih operacija u poljoprivredi. Tako je vlada odlučila da pozove dodatne preduzetnike u proizvodnju traktora 1968. Godine 1971. osnovana je Escorts Tractors Limited i počela je da proizvodi Ford traktore u saradnji sa Fordom, UK. Nekoliko drugih domaćih proizvođača, poput VST Tillers and Tractors Ltd, takođe je investiralo u industriju. Zanimljivo je da je 1974. godine Punjab Tractors Ltd postala prva kompanija u javnom sektoru koja je proizvodila traktore sa autohtonom tehnologijom. Proizveo je prvi poljoprivredni traktor — Svaraj. Sa dolaskom mnogih novih igrača u industriji traktora, proizvodnja je prešla granicu od 30.000 1974-75. Godine 1982. lansiran je i autohtoni brend traktora Mahindra.

Međutim, tek 1991. godine proizvodnja traktora je potpuno delicencirana u Indiji. Ovo je bio značajan događaj — povećao je konkurenciju, poboljšao kvalitet i ponudio više izbora poljoprivrednicima. Danas je Indija najveći proizvođač traktora (isključujući traktore sa remenskim pogonom ispod 20 konjskih snaga (KS) koji se koriste u Kini), a slede SAD i Kina. Proizvodnja traktora u Indiji je porasla sa 139 hiljada u 1991. na skoro 900 hiljada jedinica u 2018-19 (vidi sliku). Mahindra & Mahindra (M&M) se pojavio kao najveći igrač sa udelom od 40 odsto na tržištu (2019. fiskalna godina), a sledi TAFE (sa Eicher Motors) - 18,4 odsto. U 2018-19, Indija je izvezla skoro 90.000 traktora u različite zemlje, od SAD do afričkih zemalja. Ovo govori o atmanirbharu i konkurentnoj industriji.

Šta je doprinelo ovom uspehu traktorske industrije? Prvo, ukidanje licence iz 1991. bilo je predznak velikih promena u industriji. Drugo, dostupnost bankarskih kredita za kupovinu traktora pomogla je rastu tržišta. Zapamtite, skoro 95 odsto traktora se kupuje na kredit od banke.

Ali vremenom, ovaj uspeh takođe stvara problem. Mikro istraživanja otkrivaju da se traktori ne koriste veoma efikasno — njihova upotreba u većini država kreće se oko 500-600 sati godišnje u poređenju sa referentnom cifrom od 800-1.000 sati za efikasno korišćenje. Ovo dovodi do prekomerne kapitalizacije farmi u nekim delovima Indije, posebno u pojasu Pendžab/Harijana.

Ako Indija mora da obezbedi kontinuiran rast u industriji traktora i njeno efikasno korišćenje na malim farmama, mora da preduzme inovativna rešenja kao što je Uberizacija usluga traktora. Digitalna ekonomija nudi priliku da se smanje troškovi, poveća profitabilnost uzgoja, a time ne samo da se proširi tržište traktora, već i da se smanji naporan rad na farmi. Model Uberizacije mogao bi da učini usluge traktora savršeno deljivim, pristupačnim i pristupačnim čak i malim vlasnicima bez posedovanja mašine. Vlada podstiče carinske centre za zapošljavanje kroz kapitalne subvencije — bolje da njihovo upravljanje i poslovanje budu pod privatnim preduzetnicima, ako Indija želi da inovira i postigne efikasnost farme uz inkluzivnost. Ali pravi izazov za inovatore je da li individualni poljoprivrednici koji poseduju traktore takođe mogu da iskoriste ovu platformu da pruže usluge traktora drugima i zarade nešto novca. Početnici u poljoprivrednom sektoru i inovatori digitalnog sveta moraju da uđu u ovu oblast i promovišu efikasno korišćenje poljoprivrednih mašina.

Budućnost industrije traktora će uskoro uključiti kombinovanje usluga traktora za oranje i setvu semena sa korišćenjem senzora, računarstva u oblaku i veštačke inteligencije za preciznu poljoprivredu. Povezivanje digitalne revolucije sa poljoprivrednim mašinama već je počelo u SAD i Evropi, uvodeći ono što Hauart Bafet (farmer i brat milijardera Vorena Bafeta) naziva smeđom revolucijom. Indija to sigurno može učiniti po nižoj ceni i opsluživati ​​550 miliona malih vlasnika širom sveta.

Gulati je profesor na katedri Infosys za poljoprivredu, a Juneja je konsultant u ICRIER-u