Putokaz za mlade

Kako možemo reći da li indijska omladina cveta? Kreatori politike i društvo moraju imati uspostavljen okvir kako bi na najbolji način iskoristili demografsku dividendu

Pravin Kumar Laheri, Gandijev pristup, Gandijev pristup radu, Institut za rad Mahatme Gandi, Indian ExpressMladi (18-29 godina) čine 22 procenta stanovništva Indije, što je više od 261 milion ljudi - više od populacije Pakistana. Ali ova prednost, koja se često naziva demografska dividenda, ostaće samo brojčana snaga osim ako se Indija proaktivno i svesno ne fokusira na njihov ukupni razvoj. (Reprezentativna slika)

Napisao Amrut Bang

Težnja Indije da postane svetski lider mora više da odjekne u njenoj mladosti nego bilo ko drugi. Osim ako mladi u zemlji ne krenu u izgradnju nacije, zašto samo Indija, nijedna zemlja se ne može nadati razvoju koji odgovara njenim ambicijama. Nema boljeg dana nego započeti to putovanje od 12. januara, koji se obeležava kao Nacionalni dan mladih.

Mladi (18-29 godina) čine 22 procenta stanovništva Indije, što je više od 261 milion ljudi - više od populacije Pakistana. Ali ova prednost, koja se često naziva demografska dividenda, ostaće samo brojčana snaga osim ako se Indija proaktivno i svesno ne fokusira na njihov ukupni razvoj.Indija ima samo 10 godina od 2021. da zadrži ovu demografsku dividendu. U izveštaju Mladi u Indiji Ministarstva za statistiku i sprovođenje programa Vlade Indije navodi se da je srednja starost indijskog stanovništva oko 28 godina 2021. godine i da će postati 31 godina do 2031. godine.

Nažalost, čini se da za sada ne koristimo ovu prednost. Vlada i industrija gledaju na mlade kao na banku glasova ili kao na potencijalne kupce. Čak iu socijalnom sektoru razvoj mladih je na rubu. Osim činjenice da nemamo mnogo snažnih intervencija usmerenih na negovanje mladih, veliki problem je što Indija nema čak ni teoriju ili okvir o zdravom rastu ove grupe. Šta podrazumevamo pod cvetanjem mladosti? Koji su različiti aspekti toga? Kako bismo znali jednog kad ga vidimo?

U nedostatku bilo kakvog čvrstog okvira u vezi sa njihovim procvatom, samo vidljiviji i lakše merljivi markeri kao što su ocene, zaposlenost, plata, kuća itd. imaju prednost i kvalifikuju se kao parametri na osnovu kojih se procenjuje koliko dobro mladi ljudi napreduju u svom živi. Iako su ovi faktori takođe važni, oni nikako nisu potpuni. Šta bi mogli biti drugi elementi i karakteristike saznanja da li se mlada osoba zaista dobro snalazi u svom životu, da bi se znalo da li je u optimalnom stanju blagostanja?

NIRMAN program sa kojim radim u Shodhgramu u Gadchiroli ima za cilj da olakša prosocijalnu svrhu života među mladima i da ih neguje kao kreatore društvenih promena. Pristupajući razvoju mladih izvan razgovora o samoubistvu, nezaposlenosti, saobraćajnim nesrećama, seksualnom napadu, zloupotrebi alkohola i droga, razvili smo sveobuhvatan i prvi okvir za mlade u Indiji.

Ovaj okvir je zasnovan na našim zapažanjima i saznanjima iz aktivnog angažovanja sa hiljadama mladih tokom poslednjih 14 godina i koristi ključne aspekte naučne literature o nastanku odraslih i pozitivnoj psihologiji.

Okvir ima širok obim i sastoji se od sedam velikih domena sa ukupno 50 različitih parametara koji su važni i relevantni iz perspektive ukupnog blagostanja mladih i potkrepljeni su sopstvenim iskustvom i naukom o razvoju mladih.

Sedam domena su fizičko zdravlje, psihičko blagostanje, razvoj karaktera, društveni odnosi, profesionalni razvoj, životne veštine i društveni doprinos.

Fizičko zdravlje se odnosi na uravnoteženu ishranu, adekvatnu vežbu, odsustvo zavisnosti od štetnih supstanci, bezbedno seksualno ponašanje, itd, dok psihičko blagostanje gleda na svest i izražavanje osećanja, pozitivno samopoštovanje, emocionalnu nezavisnost, vlasništvo nad stavovima i zauzimanje stava, mentalno zdravlje itd.

Mladima je potrebno ne samo fizičko i mentalno zdravlje već i zdrav karakter. Otuda i domen razvoja karaktera – zdrav identitet, vrednosti, pronalaženje svrhe, posedovanje uzora, negovanje estetskog i umetničkog senzibiliteta – takođe zahteva fokusiran trud.

Takođe moramo da proverimo parametar društvenih odnosa da bismo videli kako mlada osoba treba da bude u vezi sa različitim ljudima, uključujući roditelje, partnere, prijatelje, mentore, u društvenim grupama, na radnom mestu, da bi mogla da napreduje u životu.

Ono što je, naravno, od najveće važnosti je profesionalni razvoj. Na primer, razumevanje različitih opcija za karijeru, negovanje profesionalnog znanja, čvrstih veština i kompetencija, mekih veština, etike i stava na radnom mestu, konstruktivno angažovanje i kontinuirana izgradnja kapaciteta itd.

Razvijanje životnih veština, kao što je upravljanje kućnim i finansijskim obavezama, koordinacija više životnih uloga, interpersonalnih i interpersonalnih veština, ostvarivanje autonomije, život prihvatljiv za životnu sredinu, itd. važno je za postizanje životnih ciljeva mladih.

I dok mladi dobijaju na gore navedenim parametrima sveukupnog samorazvoja, njegov prirodni nastavak bi takođe trebalo da bude inspiracija za društveni doprinos, uključujući razumevanje različitih društvenih izazova i angažovanje u građanskim odgovornostima.

Imamo na umu četiri tipa publike kojima bi ovaj okvir mogao biti koristan:

Prvo, sami mladi sada mogu imati čvrstu mapu puta da pogledaju, procene i zacrtaju sopstveni plan rasta u ovom svetlu. Trebalo bi da se osećaju ovlašćenim da preuzmu odgovornost za svoj procvat u različitim aspektima.

Drugo, praktičari razvoja mladih možda žele da vide gde se njihove postojeće intervencije uklapaju i kreiraju nove intervencije koje se odnose na druge aspekte okvira koje smatraju važnim.

Treće, akademici i kreatori politike možda žele da raspravljaju, diskutuju o različitim aspektima ovog okvira, dodaju ga, sprovedu istraživanja o njegovim specifičnim aspektima i uključe neke od njih u literaturu i politiku koja se vrti oko mladih u Indiji.

I četiri, svaki svesni građanin Indije koji se bavi mladima, bilo kao roditelj, ujak ili tetka, stariji brat ili sestra, vođa tima ili šef, učitelj, prijatelj ili životni partner, može da iskoristi ovaj okvir da na svaki mogući način doprinese razvoju mladih ljudi koji dolaze u kontakt.

Radujemo se budućnosti u kojoj se rast i napredak mladih u životu meri i olakšava, sami i drugi, na tako raznolikom okviru i ne ostaje ograničeno na rezultate ispita, brojeve paketa, vozila u vlasništvu i kvadratne stope kupljene imovine.

Odsustvo mentalne ili fizičke bolesti ne znači automatski prisustvo dobrog zdravlja. To samo znači da nismo na negativnoj strani ose, već u nultoj tački. Postoji bezbroj mogućnosti rasta na pozitivnoj strani ose. Nadamo se da će ovaj okvir poslužiti kao koristan vodič za mlade u zemlji.

Pisac vodi inicijativu NIRMAN