Pokretne mete u Marji

Ova godina će biti treća po redu da je desetine hiljada novih vojnika Sjedinjenih Država stiglo u Avganistan sa planovima da ??raščiste, zadrže i izgrade?? oblasti koje kontrolišu talibani.

Ova godina će biti treća po redu da je desetine hiljada novih vojnika Sjedinjenih Država stiglo u Avganistan sa planovima da ??raščiste, zadrže i izgrade?? oblasti koje kontrolišu talibani. Ti prethodni skokovi su postigli mali uspeh u održavanju ili izgradnji, pošto međunarodna koalicija i avganistanska vlada neizbežno nisu uspele da smisle realne planove za ono što će se desiti nakon završetka borbi. Da li je pohod na Marju predodređen za istu sudbinu?

Strateški cilj međunarodne koalicije za Avganistan je izgradnja trajne stabilne, bezbedne, prosperitetne i demokratske države. Samo fokusiranjem na neuredne srednjoročne faze rekonstrukcije ?? tih meseci, a možda i godina, nakon što borbe zamru??- imamo li ikakve šanse da postignemo takav cilj. U tom smislu, Marja nam predstavlja četiri različite prepreke. (Otkrivanje: radim kao analitičar za vojnog izvođača, ali ovi stavovi su moji.)

Najveći problem su raseljeni civili. Tokom nedelja koje su prethodile ofanzivi, avganistanske i američke vlasti su tražile od stanovnika da napuste svoje domove. Mnogi su dužni: prema Ujedinjenim nacijama, nekoliko hiljada porodica, koje predstavljaju više od 25.000 ljudi, napustilo je područje.Ali tačno izveštavanje je uvek problem u Avganistanu, a zapadna koalicija je procenila broj porodica koje su pobegle uoči borbi na oko 200. U oba slučaja, humanitarni radnici kažu da porodice ne mogu da nađu privremeni smeštaj ili medicinsku pomoć ni u Laškaru Gah, glavni grad provincije Helmand ili Kabul. Mnogim stotinama drugih stanovnika uništeni su domovi i sredstva za život u borbama.

Onda se postavlja pitanje kako će se vladati Marjom. Nažalost, zapadno rukovodstvo je neodlučno o prirodi samog mesta. U zavisnosti od toga koji zvaničnik govori, Marja je ili prepun ??populacioni centar?? od 85.000 stanovnika ili izolovani poljoprivredni grad od oko 50.000 ili okrug sa oko 125.000 ljudi. Ali ako je Marja okrug, Ministarstvo unutrašnjih poslova Avganistana ga ne priznaje. A ako je Marja grad, onda mora da održi ustavom propisane izbore da bi izabrao gradonačelnika, a ne da se suoči sa guvernerom koga je nametnuo Kabul.

Bez obzira na Marjin status, izbor novog guvernera okruga,? Hadži Abdul Zahir, nema smisla. Zahir živi u Nemačkoj poslednjih 15 godina i nikada nije kročio u Marju do pre dve nedelje. Takođe je široko viđen kao nenametljiv prijatelj Gulab Mangala, guvernera provincije. Zahirov glavni rival moći u ovoj oblasti je Abdul Rahman Jan, zastrašujući bivši šef policije čije su snage imale tako gadnu reputaciju da su ljudi u Marji posegnuli za talibanima za zaštitu. Međunarodne snage moraju ili da pronađu prikladnije kandidate ili da održe izbore.

Dobra vlada neće biti važna, međutim, ako je lokalna ekonomija u rasulu. Marjina poljoprivredna baza se prvenstveno oslanja na opijum, a svaka nova politika borbe protiv narkotika će izazvati pustoš; hapšenje ili ubijanje trgovaca drogom će na kraju biti isto što i napad na lokalne farmere. Vreme ofanzive ne može biti štetnije: opijum se sadi zimi, a bere u proleće, što znači da oni koji su posadili prošle godine ne mogu da nadoknade uloženo.

U Helmandu, opijum je jedini način na koji farmeri mogu da steknu kredit: uzimaju male kredite, zvane salaam, od krijumčara narkotika ili talibanskih zvaničnika, često u jedinicama maka, i vraćaju taj zajam u opijumskoj pasti nakon žetve. Ako ne mogu da uberu svoj opijum, u opasnosti su da ne plate svoj zajam?? – veoma opasan predlog.

Zapadne humanitarne grupe su prošle jeseni distribuirale seme pšenice, ali je bilo malo praćenja i čini se da ih je malo farmera koristilo. Ove godine, humanitarni radnici bi trebalo da budu spremni da poljoprivrednicima plate kompenzaciju za sve useve opijuma koje nisu u mogućnosti da uberu zbog borbi, a zapadna koalicija bi trebalo da pomogne grupama da razviju sistem mikrokreditiranja.

Na kraju, napredak na ovim drugim frontovima neće učiniti ništa ako se talibani vrate, što znači da značajan broj vojnika mora ostati najmanje godinu dana. General Dejvid Petreus, šef Centralne komande, rekao je da je Marja bila samo ??početna salva?? u 18-mesečnoj kampanji za ponovno zauzimanje susedne provincije Kandahar, rodnog mesta talibana. Kandahar je drugi po veličini grad u Avganistanu, tako da je razumno pretpostaviti da će mnoge trupe biti povučene iz Marje za tu kampanju.

Ovo izgleda kao deo poznatog obrasca: trupe se kreću u područje, ubijaju svakoga ko puca iz mitraljeza, a zatim pređu na sledeću, veću metu nadajući se da su za sobom ostavili funkcionalnu vladu. Zbog toga su mnoge zajednice u centralnom Helmandu iskusile tri priliva NATO snaga za tri godine.

Najmanje dva bataljona treba da ostanu u Marji za stalno, kako bi podstakli novu vladu. Ne bi trebalo da grade novu bazu van grada za ovo, ili da ?? putuju na posao?? na područje od uporišta u Helmandu kao što je kamp Leatherneck. Trebalo bi da žive u samom gradu, obezbeđujući sigurnost i smernice iznutra. Ne možete imati ??populacioni centar?? protivpobunjenika osim ako ne vodite računa o ljudima.