Izveštaj o manjinama

Određivanje „manjina“ je dobro regulisano zakonom. Sadašnja debata je nepotrebna

alahabad, Božić, demonetizacija, uticaj demonetizacije, božićna rasprodaja, snižena božićna rasprodaja, niska božićna rasprodaja, vesti iz Indije, vesti iz indijskog ekspresaPrava manjina su od suštinskog značaja u demokratskoj, pluralističkoj politici.

Jednakost za sve i umirenje nijednog bila je mantra BJP-a, iako su sada vidljivi kontradiktorni signali i začudo, većinska zajednica je predstavljena kao žrtva takozvanog pomirenja manjina čak i u Gudžaratu gde su izbori zakazani za nekoliko meseci. Manjinska prava su suštinska u demokratskoj, pluralističkoj politici, jer, kako nas je podsetio Frenklin Ruzvelt, nijedna demokratija ne može dugo da opstane koja ne prihvata kao temelj svog postojanja priznavanje prava manjina.

Manmohan Sing, kao premijer, rekao je da manjine imaju prvo pravo na nacionalne resurse. Najma Heptullah, bivša ministarka za pitanja manjina u Vladi Modija, u svojoj prvoj izjavi odbila je čak i da prihvati muslimane kao manjinu. Pre nekoliko godina, Visoki sud u Alahabadu je smatrao da muslimani nisu manjina u Utar Pradešu jer ne postoji opasnost od njihovog izumiranja. Piše da u Indiji nema manjine. Čak iu pogledu manjinskog statusa džaina, Vrhovni sud (SC) je smatrao da je manjinska većina nasleđe prošlosti i da se nijedna nova zajednica sada ne može priznati kao manjina.

Prošle godine, Modijeva vlada je u SC tvrdila da sekularna vlada ne može da osniva manjinske univerzitete. Komisija za nacionalne manjine je sada bez glave i ima samo jednog od osam predviđenih članova. Nacionalna komisija za manjinske obrazovne ustanove je na sličan način bezglava poslednje tri godine. Modijeva vlada je sada na Vrhovnom sudu tvrdila da su Hindusi manjina u državi Džamu i Kašmir. U retkom potezu jednoglasno, i Centar i državna vlada su se složili da zajednički reše ovo pitanje. J&K-om trenutno vlada savez PDP-BJP, tako da nema ništa iznenađujuće u ovom konsenzusu, posebno kada se Hindusima da status manjine.Izraz manjine je upotrebljen na samo četiri mesta u indijskom ustavu. Naslov člana 29 koristi manjine. Zatim je izraz manjina ili manjina upotrebljen u zaglavlju člana 30. iu tačkama (1) i (2) člana 30. Zanimljivo je da u ustavu nema definicije tog pojma.

Prema međunarodnom pravu, manjine su grupe koje poseduju različite i stabilne etničke, verske i jezičke karakteristike. Ključno je da se ove karakteristike razlikuju od ostatka stanovništva i da ove grupe žele da sačuvaju svoj prepoznatljiv identitet čak i ako taj identitet nije u skladu sa normama i vrednostima većine. Dakle, manjina je grupa koja je brojčano manja u odnosu na ostatak stanovništva, nedominantna je u meri u kojoj su njene vrednosti ili neadekvatno ili nisu zastupljene u javnoj sferi ili u konstituisanju društvenih normi, ona ima karakteristike koje se razlikuju od većinske grupe i što je još važnije, želi da te karakteristike sačuva. Dakle, brojčana inferiornost ili nemoć je test za određivanje statusa manjine.

UO je dosledno tvrdio da se manjine definišu na osnovu brojčane inferiornosti. Pošto se u ustavu govori i o verskim i o jezičkim manjinama, sudovi su smatrali da manjine treba da budu definisane na nivou države, pošto su države formirane na lingvističkoj osnovi. Dakle, Hindusi su svakako manjina u J&K-u i niko im ne bi trebalo da uskrati ovaj status. Trenutni slučaj je nepotreban jer je zakon dobro sređen. SC, u D.A.V. Slučaj sa koledža je držao Hinduse kao manjinu u Pendžabu. Hindusi takođe imaju status manjine u nekoliko severoistočnih država.

Pošto lingvistička osnova stvaranja države više ne važi nakon stvaranja Telangane, vrhovni sud može preispitati ovo pitanje u kontekstu verskih manjina. Jedan pristup može biti da se verske manjine definišu nacionalno i jezičke manjine na osnovu države. Ali bolji pristup bi bio da se prihvati izdvojeno mišljenje sudije Rume Pala u predmetu TMA Pai prema kojem status manjine treba da bude određen u odnosu na izvor i teritorijalnu primenu određenog zakonodavstva protiv kojeg se traži zaštita. Ako je u pitanju parlamentarni zakon, manjine moraju biti nacionalno definisane. S druge strane, ako je u pitanju državni zakon, manjine se mogu definisati na osnovu brojčane inferiornosti u državi.