Način razmišljanja koji šteti ljudskim pravima

P Chidambaram piše: U poslednje više od tri godine, premijer Modi nije izgovorio ni reč o ljudskim pravima zatvorenika u slučaju Bhima Koregaon, niti o produženom odlaganju čak i formulisanja optužbi. Slažem se sa premijerom kada je rekao da takav način razmišljanja mnogo šteti ljudskim pravima

Veliki broj ljudi okuplja se u Jaystambhu u selu Perne da obeleži godišnjicu bitke Bhima Koregaon 1. januara svake godine. (Fotografija ekspres datoteke od Arul Horizon)

Izveštava se da je premijer rekao: „Poslednjih godina neki ljudi su počeli da tumače ljudska prava na svoj način, dajući prioritet svojim interesima. Oni vide kršenje ljudskih prava u jednom incidentu, ali ga ne vide u drugom incidentu slične prirode. Takav način razmišljanja mnogo šteti ljudskim pravima. On je potpuno u pravu.

1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (UDHR). U dokumentu su artikulisana prava i slobode na koje svako ljudsko biće podjednako i neotuđivo ima pravo.

Opinion| Tavlin Sing piše: Ljudska prava su sveta

Become WorsePreambula dokumenta je obuhvatila stvarnost sveta 1948. godine i opravdala potrebu da se dokumentuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, jer su nepoštovanje i prezir ljudskih prava rezultirali varvarskim postupcima koji su ogorčili savest čovečanstva... Ono što je bilo istina 1948. istina je i 2021. godine; možda je postalo bolje u nekim zemljama, ali je sigurno postalo gore u nekim drugim zemljama, uključujući Indiju.

Počnimo sa onim što se dogodilo 3. oktobra 2021. u mestu zvanom Lakhimpur Kheri u Utar Pradešu. Poljoprivrednici su protestovali protiv tri zakona u vezi sa poljoprivredom koje je doneo – zapravo projurio – parlament. Kolona vozila (od kojih su najmanje dva identifikovana) vođena velikom brzinom iza farmera koji su marširali, pokosila je četiri demonstranta. Usledilo je nasilje. Razbesnela gomila uhvatila je tri putnika u automobilu i pretukla ih na smrt. Poginuo je i novinar. Glavno vozilo pripadalo je državnom ministru (MoS) za unutrašnje poslove u centralnoj vladi. Navodno je njegov sin bio jedan od putnika u vozilu.

U incidentu su povređena ljudska prava. Član 19 UDHR proglašava da svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; ovo pravo uključuje slobodu mišljenja bez mešanja... Član 20. proglašava da svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Demonstranti su se okupili mirno i marš je bio izraz njihovog mišljenja o zakonima o farmama. Član 3 proglašava da svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti. Vozilo koje je jurilo brzinom je u trenu odnelo tri života.

O kršenju ljudskih prava u Lakhimpur Kheriju, premijer je do danas ćutao.

Aktivisti su teroristi!

Vratimo se na 2018. i na incident u Bhima Koregaonu, Maharaštra. Policija je 6. juna 2018. uhapsila pet društvenih aktivista pod optužbom da su podsticali kastinsko nasilje u Bhima Koregaonu u januaru 2018. Među njima su bili advokat, profesor engleskog, pesnik i izdavač i dva aktivista za ljudska prava. Još su u zatvoru; njihovi zahtevi za jemstvo su više puta odbijani. (28. avgusta 2018. uhapšeno je još pet društvenih aktivista.)

Advokat, gospodin Surendra Gadling, tražio je da mu se dozvoli da proučava „sajber pravo i ljudska prava“. Njegov zahtev je odbijen. Profesorka engleskog, gospođa Šoma Sen, posle godinu dana žaljenja, dobila je stolicu u svojoj ćeliji. Uprkos artritisu, bila je primorana da spava na tankom dušeku na podu. U prvim mesecima držana je kod osuđenika. Aktivisti za prava, gospodinu Mahešu Rautu, odbijeni su ajurvedski lekovi koje je donela njegova porodica zbog njegovog ulceroznog kolitisa. Pesniku i izdavaču, gospodinu Sudhiru Dhavaleu, nije dozvoljeno da se sretne sa svojim kolegama i prijateljima jer nisu u krvnom srodstvu.

Dana 2. januara 2021., novinar, gospodin Pratek Gojal, dokumentovao je 16 povreda zakona u krivičnom postupku protiv optuženih u slučaju Bhima Koregaon.

To je uključivalo stravične ekscese kao što su pretres i zaplena bez naloga; odvođenje zatvorenika bez naređenja tranzitnog pritvora; uskraćivanje advokata po izboru zatvorenika; odbijanje države da snosi troškove bolničkog lečenja zatvorenika; odbijanje davanja medicinskih izveštaja zatvoreniku; odbijanje komodne stolice zatvoreniku koji boluje od artritisa; odbijanje džempera sa punim rukavima; odbijanje knjiga Svamija Vivekanande; proizvoljno povlačenje slučaja iz policije Maharaštre i njegovo prenošenje Nacionalnoj istražnoj agenciji (pod centralnom vladom, zaduženom za istragu terorističkih akata i zločina) dva dana nakon što je nova vlada zamenila vladu BJP u Maharaštri; odbijanje uslovnog otpusta zatvoreniku da prisustvuje sahrani svoje majke; и тако даље.

Kazna pre suđenja

Relevantni članovi UDHR glase, između ostalog, kao pod:

Član 5: Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

Član 9: Niko ne može biti podvrgnut proizvoljnom hapšenju, pritvoru ili progonstvu.

Član 10: Svako ima pravo u punoj jednakosti na pravičnu i javnu raspravu pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, prilikom utvrđivanja njegovih prava i obaveza i svake krivične optužbe protiv njega.

Član 11: Svako ko je optužen za krivično delo ima pravo da se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivica u skladu sa zakonom na javnom suđenju...

Koliko mi je poznato, u poslednje tri godine, premijer nije progovorio ni reč o ljudskim pravima zatvorenika u slučaju Bhima Koregaon, niti o dužem odlaganju čak i formulisanja optužbi, u slučaju koji je gonio agencija pod njegovim nadzorom, NIA. Nepotrebno je reći da suđenje nije počelo.

U potpunosti se slažem sa premijerom kada je rekao da takav način razmišljanja mnogo šteti ljudskim pravima.