Izraelsko-palestinskom sukobu je potreban pregovarački, a ne zločinački proces

Izraelsko-palestinski sukob je složen. To je sukob koji uključuje prava i obaveze i Izraelaca i Palestinaca; sukob koji uključuje patnju obe strane, a ne samo jednu.

U sadašnjem kontekstu, Izrael ostaje voljan i sposoban da se pozabavi palestinskim pritužbama kroz direktne bilateralne pregovore i različite načine za popravku, uključujući i višeslojne mehanizme revizije koji su već uspostavljeni.

Međunarodni krivični sud (MKS) je 5. februara 2021. doneo odluku u vezi sa obimom svoje teritorijalne nadležnosti nad pitanjima koja se odnose na izraelsko-palestinski sukob. Ova neopravdana intervencija stranog suda podriva suverenitet Izraela, nagrađuje palestinski terorizam, igra na ruku ekstremistima i pretvara Sud u oruđe antiizraelske propagande.

Izrael, jevrejska država osnovana nakon užasa Holokausta, bila je među prvim državama koje su podržale ideju o uspostavljanju međunarodnog krivičnog suda. Ipak, kao i druge države, Izrael se nije pridružio Rimskom statutu zbog zabrinutosti da će sud biti iskorišćen kao političko oruđe umesto da ispuni svoju prvobitnu svrhu. MKS je sada dokazao da su ove zabrinutosti bile opravdane.

Izrael ima validne pravne zahteve nad istom teritorijom koju su Palestinci nastojali da podvrgnu jurisdikciji MKS. Dogovor između Izraela i Palestinaca da se njihov spor oko budućeg statusa ove teritorije reši pregovorima već dugo postoji između strana. Nedavni sporazumi o normalizaciji između Izraela i UAE, Bahreina, Sudana i Maroka, poznati kao Abrahamovi sporazumi, dodatni su dokaz da je jedini način da se postigne istinski mir kroz direktne pregovore.Izrael priznaje da nedostatak jurisdikcije međunarodnih tribunala u vezi sa bilo kojim konkretnim sporom ne oslobađa države njihove dužnosti da ispune svoje međunarodno pravne obaveze. U sadašnjem kontekstu, Izrael ostaje voljan i sposoban da se pozabavi palestinskim pritužbama kroz direktne bilateralne pregovore i različite načine za popravku, uključujući i višeslojne mehanizme revizije koji su već uspostavljeni. Ovo uključuje izraelski pravosudni sistem, koji je svetski poznat po svojim sudijama, kvalitetu svojih odluka i dubini njegove posvećenosti vladavini prava. Od osnivanja Države Izrael 1948. godine, Vrhovni sud je igrao važnu ulogu u zaštiti ljudskih prava.

Država Izrael, kao i Indija, je demokratija posvećena vladavini prava i međunarodnoj pravdi. Izrael je održao svoju demokratiju snažnom održavajući delikatnu ravnotežu između svojih bezbednosnih potreba i potreba ljudskih prava.

Za razliku od većine drugih demokratija, Izrael se suočava sa izazovima samog svog postojanja koji su stalni i uporni. Izrael smatra da se tragedija izraelsko-palestinskog sukoba može rešiti samo direktnim dijalogom između strana koje su osetljive na potrebe i težnje Izraelaca i Palestinaca. I dalje poziva palestinsku stranu da napusti strategiju pokušaja demonizacije Izraela u međunarodnim institucijama i da se umesto toga uključi u istinski, direktan i miran dijalog.

Od pre nezavisnosti Izraela, Izraelci su žudeli za mirom. Od Plana UN o podeli iz 1947. do predloga Kemp Dejvida iz 2000. do mirovnog plana iz 2008. godine, pa sve do danas, Izrael je, iznova i iznova, pružao ruku u miru.

Izraelci se nadaju da će plamen mržnje koji još uvek preovladava u palestinskom društvu biti zamenjen željom za mirom. U Izraelu, ogromna većina javnosti deli želju za mirom, izražavajući tu nadu kroz umetnost, muziku, molitvu i u obrazovnom sistemu. Zaista, koncept mira je duboko ukorenjen u jevrejskoj tradiciji. Sve dnevne jevrejske molitve uključuju blagoslov za mir, a jevrejski mudraci su poučavali: Veliki je mir, jer su svi drugi blagoslovi uključeni u njega.

Izraelsko-palestinski sukob je složen. To je sukob koji uključuje prava i obaveze i Izraelaca i Palestinaca; sukob koji uključuje patnju obe strane, a ne samo jednu. Ovakvoj vrsti sukoba je potreban pregovarački proces da bi se ljudi zbližili, a ne krivični proces koji bi ih još više razdvojio.

Povod mira, pravde i interesa onih koji su pogođeni sukobom — sve vrednosti koje je Rimski statut dizajniran da promoviše — su na kraju potkopani, a ne unapređeni, time što MKS dozvoljava njegovu politizaciju i interveniše u okolnostima u kojima je tako očigledno nema nadležnost da to učini.

Najnovija odluka MKS-a ga je skrenula sa prvobitnog mandata i potkopala vrednosti zbog kojih je osnovan. Međutim, još uvek nije kasno da se kurs pomeri na pravi put, a odgovornost za to leži na plećima tužioca, koji ima punu diskreciju po ovom pitanju.

Izrael će preduzeti sve neophodne mere da zaštiti svoje građane i vojnike od ove nelegitimne odluke suda koji se danas pokazao kao političko telo, a ne kao pravosudna institucija.

Pozivamo sve države koje cene međunarodni pravni sistem i nastoje da ga zaštite od politizacije, da se suprotstave ovoj odluci i ne sarađuju sa njom.

Ovaj članak se prvi put pojavio u štampanom izdanju 23. februara 2021. pod naslovom „Dijalog ne demonizacija“. Pisac je ambasador Izraela u Indiji