Faith vs Blind Faith

Bez razloga u našim religioznim pogledima dozvoljavamo sveštenstvu da manipuliše nama

Bez razloga u našim religioznim pogledima dozvoljavamo sveštenstvu da manipuliše namaHitna reforma kojoj treba da se podvrgne ideja religije je preorijentacija sa života posle smrti na život pre smrti.

Dugo smo kritikovali religije. Ovo je gotovo u potpunosti učinjeno da bi se dokazalo da je nečija religija ispravna, a druge religije pogrešne. U međuvremenu, religija se, sama po sebi, približila degradaciji. Stoga je postalo imperativ da se sagleda stanje same religije.

Četiri sveštenika u Kerali su navodno ucenjivala majku dvoje dece, koristeći blage stvari dobijene iz njene verske ispovesti, koja mora biti nepovrediva. Ako je tako, oni ne samo da su počinili gnusan zločin u očima zakona, već su i srušili sam temelj zvanja i religije koju praktikuju. Episkopa je takođe optužila monahinja da ju je seksualno napao. Ne tako davno, sveštenik u Kerali oplodio je tinejdžerku i, kada je rodila bebu, podmitio njenog oca da prizna krivicu za zločin. Dugo su skandali pedofilije koju su počinili sveštenici potresali crkvu širom sveta. Za njegovu čast, papa Franja je naredio smenu 34 biskupa u Čileu zbog seksualnih delikata.

Niko ne misli da su licemerje, seksualne izopačenosti i kriminalne sklonosti svojstvene sveštenstvu samo jedne religije. Za žaljenje je što je pripadnicima svih verskih zajednica ispran mozak da veruju da pobožno opravdavaju najnezamislive prestupe u svojim okriljima i štite počinioce takvih zločina. Oni takođe veruju da je njihova obaveza da napadnu aberacije u drugim verskim zajednicama. Istina je, međutim, da ovaj redosled treba da bude obrnut. Čovek mora biti netolerantniji prema truleži u sopstvenoj verskoj zajednici, a manje orlovski oko blata u drugim verskim zajednicama. Kao što je Gete rekao, kada bi samo svaki čovek čuvao svoj prag čistim, ceo grad bi bio čist. Ako, naprotiv, svako bude zauzet gledanjem đubreta na vratima svog komšije, grad će se zagušiti nagomilavanjem truleži. Ovo je stanje naše današnje religioznosti.

Da postoji iskra razuma u našem verskom pogledu, od naših verskih vođa bismo zahtevali da održavaju viši nivo morala i duhovne plemenitosti u poređenju sa običnim ljudima. Oni treba da nas vode. Kako slep može da vodi poluslepe? To je ova jednostavna logika za koju se pravimo da ne znamo. To je možda zato što se bojimo da ćemo, ako ostanemo pri antiklerikalnoj istini, navući na sebe Božji gnev. Ovaj iracionalni strah ima svoje korene u pogubnoj laži: Bog zahteva od nas da se odreknemo istine radi sveštenika. Istina je upravo suprotna. Mi vređamo Boga izdajući istinu. Ako danas u religioznim krugovima obiluju prevaranti i kriminalci, za to smo odgovorni svi mi, makar i podrazumevano.

Najveća laž koju su religije prokrijumčarile u nas je da su sveštenici posrednici i prodavci natprirodnih blagoslova. Uzmite život posle smrti, na primer. Čudno je koliko lako verujemo da su ljudi, koji su inferiorni u odnosu na većinu laika u svom moralnom i intelektualnom stasu, stručnjaci za ono što se odnosi na život posle smrti.

Hitna reforma kojoj treba da se podvrgne ideja religije je preorijentacija sa života posle smrti na život pre smrti. Drugi je gostoljubiv prema racionalnom razmišljanju. Prva je oblast koja je podložna mitovima, pogrešnim smernicama i manipulacijama. Milenijumima, ljudska bića su bila zavaravana mamcem-pita-na-nebu-kada-umreš. To je ono što je Karl Marks osudio, vrlo prikladno, kao opijum za narod.

Suprotnost veri nije razum, to je slepa vera. Vera bez racionalnosti je slepa vera, plodno tlo za zločin. Sveti zločinci koji se sada razotkrivaju su prodavci i trgovci slepe vere. Svako ko prodaje slepu veru je, sa duhovnog stanovišta, zločinac. Iracionalna religioznost je zločin protiv čovečnosti. Žene i deca su njegove najvidljivije, najranjivije žrtve. Ali iracionalna religija čini žrtvom svih, uključujući i svoje prodavce. Moramo da uočimo skrivene veze između sveštenika počinilaca zločina, poput seksualnih skandala. Ali takođe treba da budemo svesni veza između naše religioznosti i pojeftinjenja čovečanstva u celini. Nije dobro dozvoliti da religija, zamišljena da bude pročišćivač naše vrste, bude izvor zagađenja i moralnog bankrota. Zašto bi lek trebalo da bude bolest?

Čitajte na malajalamu

Svami Agniveš je vedski naučnik i društveni aktivista. Tampu je vaspitač i bivši direktor koledža Sent Stivens