Stvaranje razdora unutar policije

IPS je odigrao integralnu ulogu u stvaranju Centralnih oružanih policijskih snaga onim što su danas. Ometanje servisa samo stvara podele

#gobackips, ips vs capf, capf, policijske snage, indijske policijske snage, razdor između policije, indijski ekspresIPS je odigrao integralnu ulogu u stvaranju Centralnih oružanih policijskih snaga onim što su danas.

Napisao Amit Bedval

Nedavno je došlo do porasta objava na društvenim mrežama sa heštegom GoBackIPS. Čini se da se lažni nalozi redovno kreiraju — objavljuju postove kako bi diskreditovali doprinose službenika IPS-a u službi nacije. Neki su otišli toliko daleko da su IPS označili kao indijsku službu za parazite; viši oficiri su lično gađani. Dok većinu ovih kampanja vode lažni nalozi, mnoge objave dele lični nalozi službenika Centralnih oružanih policijskih snaga (CAPF), što je protivno pravilima ponašanja.

Dok svaki državni službenik ima pravo da izrazi pritužbe u vezi sa pitanjima karijere, niko nema privilegiju da ide do nivoa nediscipline što to čini pitanjem IPS-a naspram CAPF-a. Prema propagandi ovih službenika, IPS je privilegovan jer njegovi službenici idu na deputaciju u CAPF i ovo je nešto kao period medenog meseca. Да ли је ово истина? Ne, to nikada nije bila stvar privilegija - to je pitanje prava i potrebe.Za početak, zahtev IPS-a u rukovodećim ulogama je zato što je Indija savezna zemlja sa pristrasnošću u korist Unije. Postoji potreba za službama koje u pojedinim pitanjima deluju kao spona između Centra i države. Osim toga, svaka usluga ima više ulaznih tačaka. Ulazne tačke koje su na višem nivou ne samo da zahtevaju striktan proces selekcije, već i pomažu službenicima koji ulaze na ove tačke da obavljaju svoje dužnosti bez pokoravanja pritiscima. Ove zahteve ispunjavaju sveindijske službe.

Države zahtevaju vođstvo za javni red, a Centar takođe zahteva vođstvo u pitanjima unutrašnje bezbednosti. IPS nikada nije trebalo da služi samo državama. Regrutuje ga Centar i služi i jednim i drugim, ali je uvek mnogo bliže Centru. Za Centar, unutrašnja bezbednost ostaje glavni zadatak iu tome nesumnjivo ključnu ulogu igraju CAPF. Da bi IPS imao ulogu u unutrašnjoj bezbednosti, mora biti prisutan u CAPF-ima.

Drugo, pitanje treba razumeti sa funkcionalne tačke gledišta. Policija je veoma široka tema koja pokriva prevenciju kriminala, istragu, obaveštajne poslove, javni red, borbu protiv terorizma i unutrašnju bezbednost. Sve ove funkcije su povezane. U takvoj situaciji važno je da rukovodstvo u bilo kojoj od ovih oblasti ne bude po strani od ostalih aspekata policije. I ovde IPS ima ulogu. Služba se, zbog svoje široke izloženosti skoro svim oblastima policije, nalazi u boljoj poziciji da razume dinamiku drugih oblasti kada radi na rukovodećim pozicijama. Reći da IPS nema nikakve veze sa CAPF-ima, koji igraju ključnu ulogu u održavanju unutrašnje bezbednosti, uska je pomisao.

Treće, kada se govori o konceptu Službe organizovane grupe „A“ (OGAS) i statusu NFFU za CAPF, pogrešno je reći da služba pripada samo redovnim kadrovskim oficirima. Oficiri iz dva različita kadra mogu zajedno da rukovode službom iu takvoj službi služba reguliše složena pravila službe. Osim toga, čak i OGAS može imati manja odstupanja prema funkcionalnim zahtevima. Sada su redovni kadrovi i službenici IPS-a sa različitim nivoima pristupa uvek zajedno činili CAPF. Dobro je što je dugo čekani zahtev oficira CAPF-a za NFFU prihvaćen, što će podići njihov moral. Ali na osnovu toga, dovoditi u pitanje prisustvo kadrova IPS-a je nelogično. Kadrovi IPS-a su uvek bili sastavni deo službi, a ne autsajderi. Čak i kada je to pitanje izneto pred Vrhovni sud, Sud je jasno stavio do znanja da dodeljivanjem OGAS-a RPF-u, prava IPS-a, ako ih ima, na njihovo imenovanje na deputaciju nisu pogođena.

Četvrto, glasovi protiv IPS-a su podržani tvrdnjama da prisustvo službenika IPS-a u CAPF-ima utiče na unapređenje službenika CAPF-a. Ulazna tačka za IPS je na višem nivou. Isti nivo je obezbeđen na nivou pomoćnika komandanta za upravljanje CAPF-ima. Ulazni kanali su otvoreni na različitim nivoima. Ovo je da bi se osiguralo da se na različitim nivoima mogu dovesti svježi umovi kako bi se osigurao protok novih ideja i da se iskustvo onih koji su se pridružili na nižim nivoima iskoristi promovišući ih. Samo zato što neko nije mogao da uđe u službu na višem nivou ne postaje razlog da se ulazak na viši nivo dovodi u pitanje. Okrivljavanje IPS-a za stagnaciju u karijeri je egocentričan i loše informisan pristup.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, mnogi dovode u pitanje sposobnosti rukovodstva IPS-a. Takođe se navodi da službenici IPS-a preuzimaju zasluge za rad na terenu od strane osoblja CAPF-a. Onda se jednako može reći da je obrnuto, da CAPF preuzimaju zasluge za rad IPS-a. Operacije izvode trupe na terenu, uz pomoć i nadzor terenskih oficira i uz planiranje i administrativnu podršku od strane viših oficira. U takvom aranžmanu, zanemarivanje uloge bilo kojeg nivoa oficira nije ispravno.

Ovo nije vreme za bacanje blata. U interesu je zemlje da se pitanje ne pravi IPS u odnosu na CAPF. CAPF-i su dali briljantne oficire koji su u harmoniji sarađivali sa IPS-om. Ako neko ima iskrene brige i ideje za poboljšanje usluga, razni kanali su mu uvek otvoreni da se javi i razgovara o istom. Ali klevetničke radnje nekih nanose štetu snagama, a time i zemlji.

Pisac je službenik IPS-a. Pogledi su lični